I september fikk Statnett nær 1,6 milliarder kroner i flaskehalsinntekter internt i Norge, viser en analyse Europower har gjort av forventet strømflyt og timepris i september.

I tillegg kommer det anslagsvis 1,1 milliarder kroner i flaskehalsinntekter fra kraftforbindelsene med utlandet. Samlet vil dermed Statnett sitte igjen med om lag 2,7 milliarder kroner i slike inntekter.

Basert på statistikken hos Nord Pool og et anslag for eurokursen, blir inntektene per flaskehals slik for Statnett sist måned:

Made with Flourish

Langt over halvparten av flaskehalsinntektene kan altså knyttes til prisforskjeller mellom Midt-Norge og områdene rundt.

Inntektene