Som Europower fortalte tirsdag, har nettselskapene totalt for første gang i nyere tid penger til gode hos kundene, fordi de har tatt inn for lite i nettleie.

Til sammen 48 nettselskaper hadde 1,5 milliarder kroner utestående hos sine kunder ved nyttår, viser nye tall fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME).