Høringsfristen for regjeringens forslag om funksjonelt skille går ut denne uken. De to organisasjonene som har engasjert seg mest; Samfunnsbedriftene og Distriktsenergi, har naturligvis sendt høringsinnspill.

Helt kort oppsummert er regjeringens forslag å øke grensen for hvilke selskaper kravet skal gjelde for. I dag er grensen 10.000 nettkunder. Regjeringen foreslår å øke dette til 100.000 kunder.

Dette er Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene hjertens enige i, og det er ikke rart, siden det er disse to organisasjonene som har kjempet gjennom forslaget.