Høringsfristen for regjeringens forslag om funksjonelt skille går ut denne uken. De to organisasjonene som har engasjert seg mest; Samfunnsbedriftene og Distriktsenergi, har naturligvis sendt høringsinnspill.

Helt kort oppsummert er regjeringens forslag å øke grensen for hvilke selskaper kravet skal gjelde for.