Det viser Europowers beregninger basert på data fra Nord Pool og Norges Bank.

Til sammen blir flaskehalsinntektene på om lag 1,5 milliarder kroner i november. Under 400 millioner kommer fra de innenlandske flaskehalsene. Vi må tilbake til februar i år for å finne lavere innenlandske flaskehalsinntekter.

Derimot stiger nå inntektene fra utenlandsforbindelsene. Her deler Statnett på inntekten med den utenlandske systemoperatøren. Statnett kan ikke bruke pengene som de vil; inntektene skal gå til å redusere nettleie etter noen spesifikke regler.