Tirsdag publiserte RME foreløpige inntektsramme-tall for samtlige nettselskaper. Anslaget for 2023 til hvert enkelt selskap kan man finne i denne tabellen.

Dette er første år med ny inntektsmodell. Det vil si, modellen er ikke ny, men det er gjort endringer i prioriteringene.

Som Europower har skrevet tidligere blir selskapene ikke lenger belønnet for jordkabler. En annen viktig endring er at kostnadsnormen skal telle 70 prosent, og ikke 60 prosent som tidligere.

Overgangsordning

I tillegg til den foreløpige inntektsrammen, har RME regnet på rammen til hvert enkelt selskap, med både den gamle og den nye modellen.