– Svenske kraftnät redegjør tilfredsstillende for arbeidet de gjør, men med den situasjonen vi når har i kraftmarkedet er det viktigere at jeg får detaljert informasjon oftere, sier Khashayar Farmanbar.

Farmanbar ble energiminister i Sverige da Magdalena Andersson tok over som statsminister i slutten av november.

Khashayar Farmanbar, energiminister i Sverige. Foto: Regjeringskansliet

Svenska kraftnät tilsvarer Statnett i Norge. Den nye statsråden gir dem nå ordre om å hvert kvartal levere en detaljert rapport om hva de gjør for å øke overføringskapasiteten mellom prisområder.