Krigen i Ukraina har økt bevisstheten om at kraftforsyningen kan være et utsatt mål i en krigssituasjon.

Svenske myndigheter har i flere år arbeidet for å styrke Sveriges evne til å håndtere situasjoner med høy beredskap og i verste fall krig.