Statnetts oversikt over strømflyt (bildet) viser at strømmen nå går fra et dyrt strømområde til to billigere områder. Markedsmessig logikk tilsier at det skulle være motsatt.

Når det er overskudd av strøm i et område og dermed lav pris, er det naturlig at det «eksporteres» til områder med høy pris.