Høye strømpriser betyr at nettselskapene får høye kostnader knyttet til nettap, siden selskapene må kjøpe strømmen som blir borte i nettet. Disse kostnadene veltes over på strømkundene.

I november i fjor innførte myndighetene en ordning som skal bidra til at nettkunder i områder med...