De siste årene har Statnett fått beskjed om planer fra industriaktører og andre som til sammen vil mer enn doble det norske strømforbruket, dersom alt bygges ut. Behovet for ny kraftproduksjon stort.

Hovedstrømnettet i Innlandet begynner å bli gammelt og er det eneste området i Norge med 300 kilovolt som høyeste spenningsnivå. Innlandet ligger som kjent midt i mellom nord - der kraftproduksjonen er høyest, og sør - der strømforbruket er høyest.

Statnett har i lengre tid pekt på behovet for å overfører mer strøm mellom nord og sør, og en del av dette vil gå gjennom Innlandet.