Situasjonen blir ofte fremstilt som at nettet er det som bremser utviklingen i Norge. Nettet er fullt fordi Statnett ikke har klart å bygge ut i takt med elektrifiseringen av samfunnet, og det setter en stopper for ny industri.