Flaskehalsinntekter er det eieren av en kabel tjener på å frakte strøm mellom to prisområder med ulike priser. Sammen med operatørene i motsatt ende eier Statnett alle de norske utenlandskablene, og Statnett sitter dermed igjen med halvparten inntektene ved kraftutveksling mellom Norge og andre land.

Utregningen i tabellen under er ikke nøyaktig, men gir et overordnet bilder over hvor store flaskehalsinntekter Statnett har gjennom utenlandskablene.

De mange luftlinjene til Sverige er ikke med i regnestykket, kun sjøkablene til Danmark, Tyskland, Nederland og England.

Prisene som er lagt til grunn er døgnpriser i går (onsdag 9. mars), og netto eksportvolum denne dagen. Beløpene i tabellen er euro/MWh, eksportert volum er MWh. Tallene er rundet av i tabellen, men ikke i utregningen.

Store differanser

Land

Pris utland

Pris Norge

Prisdifferanse

Nettoeksport

Inntekt

Danmark (DK1)

444

226

217

21.559

4.688.220

Tyskland

446

226

220

29.960

6.590.601

Nederland

432

226

206

17.519

3.608.038

England

474

226

248

25.146

6.233.442

Sum

-----

------

------

94.184

21.120.301

4,3 millioner i timen

De totale flaskehalsinntektene dette døgnet endte altså på 21,1 millioner euro. Med en eurokurs på 9,8 tilsvarer det 207 millioner kroner. Halvparten av dette tilfaller Statnett. Den andre halvparten tilfaller nettoperatørene i de andre landene.

Statnetts flaskehalsinntekter på sjøkablene endte dermed på 103,5 millioner kroner onsdag denne uken. Det er 4,3 millioner kroner per time i gjennomsnitt.

Prisene er hentet fra Nord Pool, mens eksportvolum er tilgjengelig hos Statnett.

Inntekt, ikke overskudd

Dette er altså utregninger basert på døgnpriser, og den totale eksporten gjennom døgnet. Siden både priser og kraftvolum varierer fra time til time, er ikke utregningen helt nøyaktig. Eksporten til de fire landene var imidlertid ganske jevn gjennom hele døgnet.

Europower understreker at dette er nettoinntekt, ikke overskudd. Statnett har både driftskostnader og finansielle kostnader knyttet til drift av kablene.

Prisene har snudd

Vi har brukt tall fra onsdag siden dette er siste døgn hvor både priser og volum er klart. Denne dagen var det ekstra stor prisdifferanse mellom Norge og de andre landene. Differansen er vanligvis mindre. For eksempel var døgnprisen i Tyskland 446 euro på onsdag, og mens den er 279 euro i dag torsdag.

Nå er også spotprisene for fredag klar, og det er en ekstrem nedgang i den tyske døgnprisen. Den dropper helt ned til 80 euro fredag.

Dermed vil det fredag være billigere i Tyskland enn i Norge (NO2) hvor prisen fredag er 192 euro. Altså en differanse på 112 euro, motsatt vei sammenlignet med onsdag.

Hvilken retning differansen er, spiller imidlertid ingen rolle for Statnetts flaskehalsinntekter. Det er volum og prisforskjell som har betydning - ikke hvor det er billigst.

Store ekstra inntekter

Onsdag var det også ekstra stor prisdifferanse mellom Norge og de andre landene. Differansen er vanligvis mindre. For eksempel var døgnprisen i Tyskland 446 euro på onsdag, og mens den er 279 euro i dag torsdag.

Statnett meldte nylig at ekstraordinært høye flaskehalsinntekter gjør at Statnett setter forbrukstariffen til null fra 1. april. I dag er denne rundt 5 øre/kWh.

– Flaskehalsinntektene i 2021 ble på rekordhøye 5,6 milliarder. Nå viser prognosene at de vil bli vesentlig høyere for 2022, minst sju milliarder i løpet av året. Allerede i januar passerte flaskehalsinntektene 1,4 milliarder kroner, skrev Statnett i en melding i februar.

Linjene viser krafteksporten til hvert enkelt av de fire landene onsdag denne uken. Det er noe variasjon gjennom døgnet, men flyten er relativ stabil. Foto: Statnett