I en melding skriver Statnett at de vil bidra til raskere tilknytning av ny strømproduksjon og redusere antall saker som må avklares med Statnett.

– Dette gjør vi ved å øke grensen fra 1 MW til 5 MW.