– Vi forventer at vi i løpet av 2023 har «brukt opp pengene». Ved utgangen av 2023 regner vi altså med at vi ikke vil ha noe merinntekt, sier avdelingsleder Steinar Aksnes i Statnett.

Det får betydning for nettleien til Statnett i 2024.

– Vi kommer tilbake til detaljene når vi skal drøfte tariffer med nettselskapene i juni, men vi regner med det blir en tariff av en viss størrelse neste år, sier han.

Aksnes orienterte tirsdag om fordeling av flaskehalsinntekter på et webinar i regi av Fornybar Norge og Distriktsenergi.