– Vi forventer at vi i løpet av 2023 har «brukt opp pengene». Ved utgangen av 2023 regner vi altså med at vi ikke vil ha noe merinntekt, sier avdelingsleder Steinar Aksnes i Statnett.