Det viser et brev Europower har fått innsyn i.

– RMEs vurdering er at et energiledd som settes til null i alle punkter ikke er i tråd med forskrift om kontroll av nettvirksomhet som stiller krav om at energileddet skal avspeile marginale tapskostnader, heter det i brevet.