Statnett har en stor og svært viktig rolle i det norske kraftmarkedet og det norske strømnettet. Det inkluderer ansvaret for å holde strømnettet i balanse, utvikling og drift av sentralnettet, samt at de eier utenlandskablene.

Nå som strømprisene er ekstraordinært høye får kraftbransjen veldig mye oppmerksomhet, og Statnett merker det i form av en massiv pågang fra folk som har spørsmål, innspill og kritikk.

– Det er en spesiell situasjon for forbrukere, og vi får utrolig mange spørsmål fra allmenheten, sier Henrik Glette, kommunikasjonsdirektør i Statnett, til Europower.

Det kommer også flere og mer omfattende spørsmål fra journalister, og de siste ukene har Europower flere ganger opplevd at Glette og hans kolleger har bedt om mer tid til å besvare våre fagspørsmål fordi pågangen er så stor. Det skjer på tross av at de er åtte personer som jobber med pressekontakt i Statnett. Europower tok derfor kontakt for å høre hvor mye større pågangen har blitt.

Seks ganger større pågang

– På en måned håndterte vi like mange pressehenvendelser som vi normalt gjør på et halvt år, sier Glette.

Det er alt fra kommentatorer som trenger forklaringer og faktaopplysninger, til lokalaviser på jakt etter lokale vinklinger, samt forespørsler om å stille på TV, i radio og på forskjellige distriktssendinger. I tillegg bruker Glette også mye tid på å svare på spørsmål i sosiale medier.

Han legger til at noen spørsmål er svært komplekse, og mener derfor at det ikke er så rart at det tar litt tid når de må gå noen runder med ekspertene som jobber med temaene de får spørsmål om.

På spørsmål om hva de får mest spørsmål om, er det ett tema som skiller seg markant ut.

– Det går veldig mye på utenlandskablene. De har blitt sentrum for mye av oppmerksomheten, sier Glette.

Får ufine tilbakemeldinger

Alt i alt er han godt fornøyd med både interessen og sakene som publiseres, men påpeker at det ikke er alt som er like konstruktivt.

– Det er en del medier som har tatt ordentlig ansvar med å forsøke å spre informasjon i gode faktabaserte saker. Så er det også en del sjokkerende dårlig journalistikk ute og går, sier Glette.

Han forteller også at det er noen av tilbakemeldingene som er av den ufine typen.

– Det har i perioder vært en innboks der det har vært henvendelser av mindre vennlig art - også ting som går langt over grensen, sier Glette.

Det har han lite til overs for, men påpeker at det like fullt er noe Statnett og resten av kraftbransjen må ta innover seg. For høye strømpriser skaper utfordringer for folk, og det kan vekke sterke følelser som kan komme ut på en lite konstruktiv måte.

– Vår inngang til det er å være robuste og åpne. Vi må dele fakta, og stå i det. Det tror jeg er den beste omdømmestrategien vi kan velge, sier Glette.

Han viser til at strømnettet og kraftbransjen er et svært komplisert system, og uttrykker forståelse for at det kan gjøre det enda mer irriterende for folk å forholde seg strømregningene de får hver måned når de attpåtil sliter med å forstå hvorfor det blir slik.

Helt spesiell situasjon

Statnett har ferdigstilt to nye utenlandskabler i år, og Glette har selv vært i Tyskland og sette på situasjonen fra tysk side sammen med norske journalister. Der er også situasjonen i deres kraftmarked helt spesielt nå for tiden.

– Norske medier har sett på norske strømpriser, men situasjonen er helt spesiell også i landene rundt oss. Det er ekstraordinært. Dette nærmer seg å være den perfekte storm. Alle faktorer påvirker i samme retning samtidig, sier Glette.

Han og Statnett er klar på at dagens situasjon er helt spesielt, og at det vi nå ser i hele det europeiske strømmarkedet er et unntak og ikke en ny normalsituasjon.