Nettselskapene har ganske unisont klaget på at dagens inntektsrammer hindrer utbygging av nytt nett, fordi nettselskapet risikerer å tape penger hvis man ikke venter med bygging til alle avtaler med nye kunder faktisk er på plass.