Onsdag denne uken var vi vitne til noe nytt. Tilsynsorganet RME sendte ut en pressemelding om at sju av de største nettselskapene er i ferd med å stifte et felles selskap.

– En viktig milepæl for nettbransjen, uttalte NVE-sjef Kjetil Lund.

Det var altså ikke selskapene selv som sendte ut meldingen, men offentlige myndigheter.

Kjell Rune Verlo i RME forteller om bakgrunnen:

– RME har i halvannet år hatt et prosjekt som heter «Digital samhandling». Det er behov for at nettselskapene kan kommunisere på en mer standardisert og effektiv måte, og vi har tatt initiativ til tettere samarbeid.