Det er de 11 største nettselskapene som har samlet innspillene sine i et brev sendt til olje- og energiminister Tina Bru. Energiteknikk omtalte saken først.

Av brevet kommer det frem at selskapene har hatt møte med statsråden for å komme med innspill til energimeldingen.