– Jeg synes egentlig dette er ganske tullete, men RME har vel en forskrift de må passe på, sier Tor Olav Nystog, daglig leder i RK Nett.

– Når de bryr seg om dette, burde tatt en runde internt også. Det er ikke lett å skille NVE og RME fra hverandre, sier Håkon Ådland, daglig leder i KE Nett.

– Har ikke de andre ting å bruke tid på nå som vi skal gjøre samfunnet fornybart? Ressursene hos både hos oss og RME burde vært brukt til hele andre ting enn dette, sier Jan Gunnar Thors, daglig leder i DE Nett.