De fleste nettselskapene justerer nettleien én gang i året, gjerne rundt 1. juli. Elvia har tidligere varslet at de vil gå bort fra denne praksisen

Nå får selskapets strømkunder kjenne konsekvensene av den mer «dynamiske» nettleiepolitikken i landets største nettselskap.