Statnett og Fornybar Norge arbeider med en ny nettavtale. I den nye avtalen har Statnett foreslått å fastsette rettslig bindende kapasitetsgrenser overfor andre nettselskaper. Statnett ønsker også kunne justere kapasitetsgrensene.