Det viser et vedtaksbrev RME har sendt til Statnett. Hendelsen skjedde november 2021.

RME har konkludert med at Statnett brøt kravet om å offentliggjøre innsideinformasjon uten grunnet opphold.

Brevet viser tidslinjen for når vedtaket ble gjort, og når markedet ble varslet.

På et møte i konsernledelsen mandag 22. november 2021 ble det bestemt at «…nettet mot Sverige skal driftes etter samme prinsipper som svenskene drifter sitt nett.»

Dette møtet varte frem til klokken 17.00