Formuleringen er hentet fra RME sitt høringsinnspill om funksjonelt skille. Regjeringen har foreslått å heve grensen for krav om funksjonelt skille fra 10.000 til 100.000 nettkunder, og saken har vært ute på høring.

Det er ingen overraskelse at RME at argumenterer for funksjonelt skille, det har NVE/RME ment gjennom hele den årelange funksjonell-debatten.

Det er likevel verdt å merke seg at den fremste faginstansen går klart imot regjeringens forslag, og at et av argumentene er at nettselskapene kan gi markedssensitiv informasjon til søsterselskaper som driver med kraftproduksjon.