Nettselskapet Fagne ber Sunnhordland kraftlag om å betale for nettforsterkningen knyttet til deres nye kraftverk.

For at kraftlagetkunne bygge et tredje kraftverk i Litledalsvassdraget, måtte regionalnettet utbedres. Nå krever nettselskapet anleggsbidrag for utbedringen, som følge av nye regler som ble innført mens kraftverket var under konstruksjon.