NVEs avbruddsstatistikk som ble publisert i går inneholder også oppdaterte tall på antall nettkunder til hvert enkelt nettselskap.

Utvikling i kundeantall gjør at rekkefølgen på de største nettselskapene har forandret seg.

Helt i toppen er det ingen forandring. Elvia er suverent størst med over 900.000 kunder.

BKK Nett kryper nærmere Tensio, og er nå større enn trønderselskapet var i fjor. Men også Tensio har vokst og beholder andreplassen.

Skagerak Nett (som i januar skiftet navn til Lede) har passert Agder Energi Nett, og er nå landets fjerde største selskap. Inkludert Agder er dette de fem nettselskapene som har over 200.000 kunder.

Arva passerer flere

Lyse Elnett følger på sjetteplass, samme plassering som i fjor. Under kommer det nye selskapet Arva. Her har Troms Kraft fått med seg Nordlandsnett (Bodø Energi), og klatrer forbi både Norgesnett, Glitre Energi og Haugaland Kraft. Siden i fjor har Norgesnett passert Glitre, og plasser seg på åttende plass.

For orden skyld, i NVEs oversikt er både Elvia og Tensio oppført som to selskaper (sør og nord). Dette er summert i tabellen under. Tensio har også fått med seg kundene til Tensio OEV, tidligere Oppdal Everk.

På samme måte er kundetallene til Troms Kraft og Nordlandsnett slått sammen til Arva.

Flest nettkunder i 2020:

Nr.

Selskap

Antall nettkunder

1

Elvia

936.834

2

Tensio

268.282

3

BKK Nett

253.556

4

Skagerak Nett

209.091

5

Agder Energi Nett

207.830

6

Lyse Elnett

153.907

7

Arva

118.506

8

Norgesnett

97.721

9

Glitre Energi Nett

96.136

10

Haugaland Kraft Nett

84.298

Flest nettkunder i 2019:

Nr.

Selskap

Antall nettkunder

1

Elvia

922.800

2

Tensio

250.584

3

BKK Nett

221.426

4

Agder Energi Nett

204.677

5

Skagerak Nett

202.865

6

Lyse Elnett

152.473

7

Glitre Energi Nett

100.612

8

Norgesnett

97.912

9

Haugaland Kraft Nett

83.598

10

Troms Kraft Nett

76.161

Mulige feil i tallene

Ved årsskiftet var det totalt 3.256.125 strømkunder i Norge. Det er 55.000 flere kunder enn ett år tidligere. Men så er spørsmålet, kan vi stole på tallene fra NVE?

Ser man nærmere på Glitre Energi Nett fikk dette selskapet tilsynelatende 4476 færre kunder fra 2019 til 2020. De fleste av de andre store selskapene fikk flere kunder, så det er en pussig utvikling for Glitre.

– Vi kjenner oss ikke igjen i tallene til NVE, sier Tore Morten Wetterhus til Europower. Han er konserndirektør for infrastruktur i Glitre Energi.

Wetterhus sine tall viser at Glitre hadde 95.433 nettkunder i 2019, og 97.481 kunder i 2020 - hentet fra eRapp-databasen og siste årsrapport.

Altså en vekst på over 2000 kunder, og ingen av NVE-tallene stemmer.

Ny telefon, denne gang til Torfinn Jonassen, seksjonssjefen i RME som har ansvaret for avbruddsstatistikken.

– Det er nettselskapene som rapporterer tallene til oss. Tallene er hentet fra feil- og avbruddsrapportering, og i den samme rapporten oppgir nettselskapene også antall nettkunder, forteller han.

Jonassen sier at tallene som er oppgitt i statistikken for Glitre og andre selskaper, er det antall kunder som selskapene selv har oppgitt at de hadde per 31.12.2020.

– Det er dataene vi publiserer. Så hvis Glitre mener tallene er feil, så er det de som har rapport feil tall, sier Jonassen.

Uansett - et eller annet sted er det et avvik. Kåringen av hvilke nettselskap som er størst er ikke veldig viktig, men antall abonnementer er også en faktor i inntektsrammen.

– Jonassen, betyr det at feil i disse tallene kan gi økonomiske konsekvenser for selskapene?

– Nei, fordi kundeantallet som brukes i inntektsrammen er hentet fra en annen rapportering, eRapp-databasen. Det er ikke nødvendigvis de samme tallene som i avbruddsstatistikken, sier Jonassen.