– I arbeidet med å legge til rette for klimavennlig energiomstilling og økt elektrifisering av samfunnet er det flere dilemmaer, også knyttet til det økte behovet for nettkapasitet. I et slikt perspektiv mener jeg det ikke er tilrådelig å utsette innføringen av de nye nettariffene.