– Kraftprisene er fortsatt med på å drive inntektsrammene i 2024, men ikke i like stor grad som vi så i 2022, skriver RME-sjef Tore Langset i en melding.

RME la i dag ut den foreløpige beregning for inntektsrammen 2024.