Da Nordkraft og Hålogaland Kraft fusjonerte i 2021, ble det laget et felles nettselskap med navnet Hålogaland Kraft Nett.

Dette blir nå en del av Noranett, sammen med Trollfjord og Andøy Energi.

Det nye navnet ble presentert i en pressemelding mandag morgen.

– Nettkundene vil først merke navnebyttet digitalt. Etter hvert vil det vises også på biler, folk og bygg. I Risøyhamn og Stokmarknes vil også Nordkraft-logoen komme opp på administrasjonsbyggene, sier Vigdis Bogholm, kommunikasjonssjef i Nordkraft-konsernet.

Nora betyr lys, og den nye logoen viser hvitt lys som brytes i et fargespekter

– Logoen henger tett sammen med en helhetlig visuell identitet som vil bli lansert etter hvert.