Tirsdag blir det satt enda en ny rekord i strømprisforskjell mellom sør og nord i Norge. Spotprisen tirsdag er 157 øre/kWh i sør (NO1, NO2 og NO5) og litt over 14 øre i nord (NO3 og NO4).

Altså nesten 11 ganger så dyrt i sør.

Europower har i en rekke saker skrevet om Statnetts rolle angående de store prisforskjellene. Grovt oppsummert har budskapet fra Statnett vært at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt med store utbygginger som reduserer prisforskjellene vesentlig.

I en lengre samtale med Gunnar G.