RME la tidligere i år fram et forslag til justerte kriterier for inntektsrammen til nettselskapene. Rammen som i år er på 19,3 milliarder kroner blir fordelt mellom selskapene etter en rekke ulike kriterier.

En oversikt fra RME viser at det er 57 nettselskaper som taper på forslagene til den nye inntektsrammen. Disse vil miste til sammen 176 millioner kroner i inntektsramme, av en samlet ramme i disse selskapene på 12,3 milliarder kroner.

17 av disse selskapene taper imidlertid 5 prosent eller mer av årets inntektsramme.