Statoil varslet i februar at de ville stenge ned kraftvarmeverket på Mongstad ved utgangen av årsskiftet 2018/2019. For å sikre damp og varme til raffineriet, vurderer Statoil å bygge om en av de to turbinene så den blir klar til å lage varme av raffinerigass ved utgangen av 2018.