Energimerking av bygninger har vært heftig diskutert og kritisert helt siden NVE lanserte ordningen i 2010. Et av stridsspørsmålene har vært hvordan fjernvarme skal påvirke energikarakteren. Fjernvarmebransjen har i mange år krevd at energimerkeordningen skal bidra til å gjøre det mer attraktivt å koble seg til et fjernvarmenett.