– Det er veldig mange kraftoperatører der ute. Det er kanskje den største styrken og hovedutfordringen – at vi da skal få inn kunnskap i hele bransjen i forhold til hvilken risiko som kan forplante seg i strømsystemet, sier sjef i NSM, Sofie Nystrøm, til Europower.

Mandag la Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) frem sine åpne trussel- og risikovurderinger.

I år er bakteppet til denne fremleggelsen enda mer alvorlig enn tidligere.

Krig på kontinentet har ført til mye fokus rundt Norges sikkerhet det siste året.