Klokken 13.55 onsdag ble det stopp i forbindelsen mellom Norge og Danmark, ifølge en markedsmelding fra Nord Pool. 42 minutter senere var den igjen oppe. Det var Energiwatch som først videreformidlet meldingen fra Nord Pool.