Klokken 13.55 onsdag ble det stopp i forbindelsen mellom Norge og Danmark, ifølge en markedsmelding fra Nord Pool. 42 minutter senere var den igjen oppe. Det var Energiwatch som først videreformidlet meldingen fra Nord Pool.

Nord Pool melder onsdag ettermiddag at kapasiteten på forbindelsen blir halvert fra drøyt 1,6 GW til 802 MW.

Feilen har oppstått på dansk side, opplyser Statnett til Europower onsdag ettermiddag.

Ifølge meldingen blir kapasiteten redusert de neste sju dagene.

Feilen oppsto bare noen dager etter at det også var feil på forbindelsen mellom Norge og Tyskland.