Av de ni selskapene er det ett stort (Lnett/Lyse) og åtte mindre nettselskaper. I brevene som er sendt viser RME til kravet om at nettselskaper skal skilles tydelig fra annen virksomhet med både forskjellig navn og logo.