– Det er et stort uutnyttet potensial for lokal produksjon av solkraft i Norge, står det i rapporten «Kraftløftet» som ble lagt fram av LO og NHO nylig.

For å få i gang en storstilt utbygging av solkraft, foreslås det i rapporten å endre inntektsrammemodellen.