Det kommer frem i et brev som er sendt til RME. Energi Norge, Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene henvender seg i fellesskap. De vil at nettselskapenes ekstrakostnader på dekkes med en direkte utbetaling.

Ordningen ble innført med virkning fra desember, og det er uavklart hva som skjer med strømstøtteordningen fremover. I utgangspunktet varer den kun ut mars, men regjeringen har i ulike sammenhenger uttalt at de vil vurdere situasjonen.

Som Europower tidligere har skrevet vil det prismessig sannsynligvis