Da Strømnettutvalget la frem sin rapport i juni var den største overraskelsen at utvalget ikke foreslo at samfunnsnytte skal være et kriterium når nett-køen skal prioriteres.

– Hvis utgangspunktet er at rammeverket skal være robust og konsistent, kan vi ikke se at det er mulig å...