I forrige uke var RME-sjef Tore Langset tydelig på at om Stortinget skulle utsette fristen for innføring av den nye nettleie-modellen, vil det likevel være opp til hvert enkelt selskap å bestemme.

Fredag ble det klart at Ap, Sp og SV faktisk utsetter fristen. Det er ventet at endringene blir vedtatt i Stortinget tirsdag.

Langset står fast på at det fortsatt vil være opp til selskapene å bestemme.

– Når regjeringen nå varsler at de vil utsette iverksettelsen av forskriftsendringene, vil det være lovlig for nettselskapene både å utsette endringene og gjennomføre dem. Det er opp til selskapene å avgjøre hva de vil gjøre, sier Langset til Europower.

– Må gjøre det de mener er best

Så langt Europower kjenner er det så langt sju nettselskaper som har bestemt seg for å utsette.

RME-direktør Tore Langset gjentar at det er opp til hvert enkelt nettselskap å avgjøre om den nye nettleien skal innføres fra nyttår. Foto: NVE

– Det handler om å ta det politiske signalet. Når Stortinget vedtar at de ønsker en utsettelse, så lytter vi til stortingspolitikerne våre, sa Håvard Tamburstuen i Lnett til Europower fredag.

Videre har selskapene Fagne (Haugaland Kraft), Norgesnett, Elmea (Lofotkraft), Vestall (Vesterålskraft), Klive (Nord-Østerdal Kraftlag) og Bømlo Kraftnett (Finnås Kraftlag) varslet at de vil utsette. I følge VG er alle de store selskapene Elvia, Lede, Agder Energi Nett, Arva og Tensio i tenkeboksen, og de fleste vil bestemme seg mandag.

– Langset, hva er RME sitt råd? Hva bør nettselskapene gjøre?

– Vi har ikke noe konkret råd til selskapene. De må gjøre det de mener er best sett fra deres ståsted. Det er opp til selskapene å bestemme hvordan de vil innrette seg etter det som nå har skjedd, sier Langset.

Kan verken forby eller pålegge

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) uttalte at hvis selskapene gjennomfører endringen «i ly av eksisterende forskrift» vil de pådra seg et omdømme-problem. Haltbrekken la til at SV da vil forfølge lovligheten i slike avgjørelser.

Dette ønsker ikke RME-sjef Langset å kommentere.

– Jeg har ikke noe kommentar til den politiske prosessen. RME forholder seg til det enhver tid gjeldende regelverk, og vår rolle er å sørge for at nettselskapene holder seg innenfor dette. Så lenge de holder seg innenfor regelverket, kan vi verken forby det de gjør eller pålegge selskapene om å gjøre noe annet, sier han.

Om Haltbrekken mener alvor med å sjekke ut lovligheten, så er prosedyren klar.

– Hvis noen mener at et nettselskap gjør noe som ikke er i tråd med regelverket, kan forholdet bringes inn for RME, så fatter vi en avgjørelse. Hvis man er uenig med det vi bestemmer, kan avgjørelsen påklages til Energiklagenemnda, sier Langset.