En rekke nettselskaper har kommentert de forskjellige forslagene i høringsrunden som nå er avsluttet.

Hva er inntektsrammemodellen?

Neste år har nettselskapene anledning til å ha 28,3 milliarder kroner i inntekter. Hvert selskap har sin ramme, og den er beregnet via inntektsrammemodellen, som RME lager.

Modellen bruker ulike faktorer som til sammen bestemmer fordelingen mellom nettselskapene. Under følger en forenklet fremstilling.

Modellen er delt i to deler:

  • Kostnadsgrunnlaget er basert på selskapets faktiske kostnader tidligere år. 40 prosent av inntektsrammen bestemmes av denne delen.