I sommer avslo NVE nettselskapet Linjas søknad om å overta regionalnett i Møre og Romsdal, Trøndelag og Innlandet. Selskapet fikk derimot konsesjon til å overta regionalnett på Sunnmøre.

Begrunnelsen for å stoppe Linjas kjøp av de aktuelle regionalnettene fra Statnett, er at NVE mener det ikke er samfunnsmessig rasjonelt at det etableres flere regionale nettselskap i samme område enn de...