Europower har de siste årene fulgt med på utviklingen av nettleien til de største nettselskapene. I 2019 og 2020 ble nettleien i gjennomsnitt satt opp, mens den i 2021 ble satt ned.

I fjor var det en spesiell situasjon. Alle selskapene var innstilt på å innføre den nye nettleiemodellen fra nyttår, men planene ble brått endret på da stortingsflertallet oppfordret til å utsette.

I en kaotisk situasjon bestemte alle selskapene seg for å følge oppfordringen, og beholdt i all hovedsak gjeldende tariffer - selv om økt inntektsramme tilsa en økning.