Organisasjonen sendte i dag, tirsdag, brev til RME med bønn om å utsette en endring av modellen som setter inntektsrammene for nettselskapene.

Den totale inntektsrammen for nettselskapene blir ikke påvirket av modellen, men modellen bestemmer hvor stor ramme hvert enkelt selskap skal få – hvem som blir vinner eller taper i kampen om en del av den totale potten.