Europower har tidligere omtalt nettselskapenes innspill til Energikommisjonens rapport. Et dokument som da ikke var offentliggjort var innspillet til Lede.

I innspillet kommer Lede med klar kritikk av dagens inntektsregulering av nettselskapene, og RME som har ansvaret for reguleringen.

Lede innleder med å beskrive dagens inntektsregulering som avleggs:

– Den økonomiske reguleringen er reaktiv og tilpasset 1990- og 2000- tallet, en periode med svak forbruksvekst og ledig kapasitet i strømnettene, står det å lese i brevet.