Europower har tidligere omtalt nettselskapenes innspill til Energikommisjonens rapport. Et dokument som da ikke var offentliggjort var innspillet til Lede.

I innspillet kommer Lede med klar kritikk av dagens inntektsregulering av nettselskapene, og RME som har ansvaret for reguleringen.