Det er snart tre og et halvt år siden «effektdistanse» ble omtalt første gang av Europower.

Siden den gang har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) tatt skritt for skritt i retning av en stor omlegging av systemet som fordeler inntektsrammen mellom nettselskapene.