Asle Strand i Samfunnsbedriftene Energi oppfatter at energiminister Terje Aasland nå ber nettselskapene ta i bruk kriteriene for prioritering av nettkøen snarest mulig, og at alle prosjekter må vurderes på nytt opp mot de nye kriteriene som skal gjelde for prioritering av køen.

Organisasjonen etterlyser at små anlegg under 66 kV burde kunne bygges uten konsesjonssøknad. Samfunnsbedriftene Energi peker også på at det trengs saksbehandlingsfrister både for OED og NVE. Oppsummert mener organisasjonen at bransjen har blitt lyttet til, med planene som nå er lagt frem.

Ikke sikkert Nammo slår Tik-Tok

Det mest kjente eksempelet på hvordan «først til mølla»-prinsippet har slått ut, er industribedriften Nammo i Innlandet fylke, som frykter at de ikke får tilgang på mer strøm fordi de står etter et datasenter i køen. Datasenteret skal levere tjenester til det kinesiske, sosiale nettstedet Tik-Tok.

VG skriver onsdag at Nammo-sjef Morten Brandtzæg tolker nettplanen fra regjeringen slik at strømkrisen for ammunisjonsfabrikken er løst, og at bedriften kan utvide virksomheten.

Det er Elvia som er nettselskapet som organiserer køen i dette distriktet. Men selskapet kan ikke foreløpig love at Nammo nå vil kunne gå foran Tik-Tok i nettkøen.

– Vi synes det er bra at modenhetskriterier blir løftet frem som et sentralt premiss. Elvia har over en periode allerede brukt modenhetskriterier i arbeidet med å tildele kapasitet etter først-til-mølla prinsippet for de kundene som er definert som modne. Når forskriftsendringene som foreslås blir vedtatt, vil Elvia endre sin praksis og håndtering av kapasitetskøen i tråd med dette, kommenterer kommunikasjonsrådgiver Vegar Stokset i Eidsiva.

Det står i regjeringens nettplan at nødvendige samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur skal slippe å stå i kø. Hva som ligger i dette, er ikke definert i denne planen. I forbindelse med pandemien ble blant annet leverandører til militærindustrien regnet som «virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon».

Regjeringens nettplan inneholder fire kriterier for prioritering av nettkøen for øvrig. Ett av disse elementene er relevante for Nammo versus Tik-Tok: At eksisterende virksomhet skal prioriteres foran ny virksomhet. Forutsetningen er at prosjektene ellers stiller likt.

Foreløpig vil Elvia ikke love at Nammo kommer foran det kinesiske nettstedet i nettkøen.

– Det var jo en sak i VG for litt siden med overskriften «Ammunisjon eller kattevideo?» Med den nye nettplanen som nå er lagt fram – vil Nammo nå få fortrinnsrett foran datasenteret, siden først til mølla ikke lenger skal gjelde?

– Vi vil vurdere om og hvordan handlingsplanen og påfølgende forskriftsendringer får betydning for hvordan Elvias praktisering av kapasitetskø håndteres, svarer Stokset.