I starten av september varslet regjeringen at deler av Statnetts flaskehals-inntekter skal overføres til de underliggende nettselskaper.

Pengene skal brukes til å dekke ekstraordinære utgifter for å dekke nett-tap som følge av den høye strømprisen.

Nett-tap er at strøm går tapt i kabler på grunn av motstand og varmgang.

Regjeringen antydet i september at nettselskapene skal få mellom 6 og 10 milliarder kroner fra Statnett for å dekke opp disse kostnadene.

107 millioner i snitt

Nå er fordelingen mellom nettselskapene klar.