Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Rett før jul kom meldingen om at de store nettselskapene skal danne et felles selskap som skal samordne IT-systemer og lage et felle nettspråk.

Det nye selskapet kan varme opp med å samordne hvordan nettleie-priser kan presenteres for kundene.

Da Europower nylig regnet på tariffene til alle de store nettselskapene, måtte vi tolke de ulike nettsidene.