Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Rett før jul kom meldingen om at de store nettselskapene skal danne et felles selskap som skal samordne IT-systemer og lage et felle nettspråk.