Det fremkommer av en rekke pressemeldinger som ble sendt ut torsdag.

Statnett forteller at de utreder «Muligheter for framtidig havnett», og det poengteres at arbeidet skjer på oppdrag fra regjeringen.